امروز : جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵
۵۹۶۷۲۳

دولت برای رفع کسری بودجه خود سراغ جیب مردم رفت/ ۹۰۰ میلیارد پول مشترکین ثابت در جیب مخابرات/ تنها یک رقم از هزینه های قبض تلفن باز می گردد!

با لحاظ رقم حداقلی ۳۰ میلیون مشترک تلفن ثابت در کشور، طی دو ماه گذشته اگر هر مشترک تنها ۳۰۰۰ تومان اضافه تر از ماه های قبل پرداخت کرده...

گزارش تصویری
محرم