امروز : پنج شنبه ۶ آذر ۱۳۹۹

همتی مومنانه به بلندای عظمت پایتخت شور و شعور حسینی زنجان/ بسیج میدان‌دار کمک به نیازمندان

در سه مرحله گذشته رزمایش مواسات، همدلی و کمک مومنانه در پایتخت شور و شعور حسینی زنجان، ۲۲۰ هزار بسته معیشتی در بین نیازمندان جامعه توزیع شد. به گزارش...

گزارش تصویری