امروز : دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
نمایشگاه خرم دره (۶)

مهارت آموزی عامل بسیار مهم در اشتغالزایی /افتتاح نمایشگاه دستاوردهای آموزش فنی و حرفه ای خواهران خرمدره+ تصاویر

در هفته ملی کارآفرینی و ترویج آموزش فنی و حرفه ای نمایشگاه دستاوردهای آموزش فنی و حرفه ای خواهران سمیه شهرستان خرمدره افتتاح شد.

گزارش تصویری