امروز : دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
تاریخ : 2020/03/23 - 14:01 ذخیره فایل ارسال به دوستان

غربالگری سلامت خانوارها توسط شبکه بهداشت و درمان

سی نفر از پرسنل شاغل در بخشهای بهداشتی، اداری و خدمات شبکه بهداشت و درمان در قالب ۸ تیم تخصصی متشکل از کارشناسان بهداشتی، آموزشی، بهداشت محیط و حرفه ای، ثبات و ضد عفونی کننده با حضور در روستای سوکهریز از توابع شهرستان خرم دره اقدام به غربالگری سلامت خانوارها، آموزش چهره به چهره، ضدعفونی […]

سی نفر از پرسنل شاغل در بخشهای بهداشتی، اداری و خدمات شبکه بهداشت و درمان در قالب ۸ تیم تخصصی متشکل از کارشناسان بهداشتی، آموزشی، بهداشت محیط و حرفه ای، ثبات و ضد عفونی کننده با حضور در روستای سوکهریز از توابع شهرستان خرم دره اقدام به غربالگری سلامت خانوارها، آموزش چهره به چهره، ضدعفونی منازل و معابر و تکمیل فرمهای اعضای خانوار نمودند.

ارسال دیدگاه