امروز : سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

افزایش کمی اشتغال به موازات ارتقای ارزش‌افزوده باشد

نماینده عالی دولت در استان زنجان گفت: نباید فقط به فکر افزایش کمی در سهم اشتغال باشیم، بلکه به جد نیازمند ارتقای سهم استان زنجان در ایجاد ارزش‌افزوده هستیم....

گزارش تصویری