• امروز : افزونه جلالی را نصب کنید.
  • برابر با : 25 - جماد أول - 1445
  • برابر با : Thursday - 7 December - 2023

حلال واری!

19آبان
حلال واری!

حلال واری!

شهید حاج رضا شکری پور دوان دوان، می بردیمش عقب. می خواست چیزی بگوید. نفسش بالا نمی آمد. اشاره کرد چفیه را روی صورتش بکشیم. گفتم: «نفست بند می آد.» «حاج رضا» اصرار کرد، روی صورتش را بپوشانیم. نمی خواست بچه ها بفهمند، احساس ضعف کنند. پاتک دشمن تمام شدنی نبود. «حاج رضا» نتوانست بنشیند. […]